village

biertjebiertjebiertjebiertje

Alcohol- en drugspreventie

Ederveen, Harskamp, Otterlo, Wekerom, De Valk en Lunteren

cannabis

Nieuws

Filmpje over drugs in Lunteren  online

25 maart Groot Lunters Alcohol & Drugs Spel

3 april Groot Otterlo's Alcohol & Drugs Spel

 

Per dorp bepalen wat er nodig is

In de verschillende kernen in de gemeente Ede wordt gewerkt aan het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs vooral onder jongeren. Ouders, kerken, scholen, wijkagenten, Iriszorg en jongerenwerkers wisselen informatie uit, zorgen voor affiches en krantenartikelen en oraniseren  voorlichtingsavonden. Verschillende dorpen hebben vertrouwenspersonen voor alcohol en drugs voor ouders en jongeren.
  Per dorp wordt bekeken welke acties verder nodig zijn om het gebruik van alcohol en drugs terug te brengen. In Otterlo, Harskamp en Lunteren zijn werkgroepen opgericht  die deze acties in gang zetten.   

Informatie over alcohol en drugs:
www.drugsinfo.nl www.alcoholinfo.nl www.trimbos.nl

Online hulp:
www.jellinek.nl www.minderdrinken.nl

Hulpverlening:
Iriszorg Ede
088-606 1600

www.lekkeralcoholvrij.nl


Contact: Luuk Miedema, preventie@luukmiedema.nl , 0658822437

www.luukmiedema.nl